OKULUS Klinika okulistyczna okulista Katowice Kraków Bielsko-Biała zaćma jaskra poradnia Śląsk

SZUKAJ
A+ R A-

Personel

Prezes Zarządu, Specjalista chorób oczu dr n. med. Iwona Filipecka

Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jako lekarz i chirurg przez kilkanaście lat praktyczne doświadczenie zdobywała w Klinice Okulistyki w Katowicach.

Od lat uczestniczy w wielu szkoleniach zawodowych w ośrodkach zagranicznych, które poświęcone są najnowocześniejszym technikom operacyjnym i diagnostycznym z wykorzystaniem najlepszego sprzętu medycznego, m.in. w Szwajcarii, Niemczech, Barcelonie. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO), Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO) oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej (ESCRS). OD 13 lat uczestnik międzynarodowych konferencji i zjazdów ESCRS i AAO. Jako pierwsza w Polsce dr Filipecka wszczepiła soczewkę MPlus add.+1,5. Po zabiegu usunięcia zaćmy z wszczepem tych soczewek pacjent widzi dobrze bez okularów na wszystkie odległości. Z podobnym sukcesem wykonała nietypowy zabieg usunięcia zaćmy po korekcji laserowej oczu.

Dr Filipecka jest ekspertem medialnym oraz pomysłodawcą licznych kampanii społecznych, w tym m.in. „Szkoły Zdrowego Widzenia” oraz akcji „Okuliści dla Afryki”.

Janusz Damek

Kierownik Poradni Kliniki OKULUS Specjalista chorób oczu lek. med. Janusz Damek

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy oraz staż specjalizacyjny odbywał w szpitalach w Bielsku-Białej oraz w Klinice Okulistycznej w Bytomiu. Uzyskał tytuł specjalisty chorób oczu w 1997 roku. Dr Damek wykonuje w naszym Centrum zabiegi iniekcji doszklistkowych i nieustannie pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w licznych sympozjach jaskrowo-siatkówkowych, miłośnik okulistycznych nowinek technologicznych.

Barbara Grzyb Specjalista chorób oczu dr n. med. Agnieszka Nowak

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Umiejętności z zakresu okulistyki zdobywała w Klinice Okulistyki ŚUM w Sosnowcu. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku. Temat pracy "ET-1 i jej receptory w retinopatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu II". Od 2013 roku dr Agnieszka Nowak pełni funkcję Kierownika Medycznego Specjalistycznej Poradni Okulistycznej OKULUS PLUS w Jaworznie. Prelegent i uczestnik wielu konferencji, w tym jako ekspert na konferencji „Wzrok a trudności szkolne - wyzwanie XXI wieku” w Ministerstwie Edukacji Narodowej.


Barbara Grzyb Specjalista chorób oczu lek. med. Barbara Grzyb-Czerwińska

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Umiejętności w zakresie okulistyki i chirurgii okulistycznej zdobywała w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach gdzie pełni funkcję zastępcy ordynatora. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Specjalista chorób oczu lek. med. Agnieszka Grądek-Motyl

Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ukończyła w 2004 roku. Staż specjalizacyjny odbywała w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach, natomiast w trakcie staży specjalizacyjnych klinicznych zdobywała doświadczenie zawodowe w Szpitali św. Barbary w Sosnowcu oraz Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach. W 2012 roku ukończyła specjalizację I stopnia w zakresie okulistyki. Odbyła liczne szkolenia dla chirurgów refrakcyjnych m.in. w Hamburgu. Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. W trakcie realizacji pracy doktoranckiej.

 

Specjalista chorób oczu dr n. med. Urszula Gajdzik-Gajdecka

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (1995). Umiejętności z zakresu okulistyki zdobywała w Klinice Okulistyki ŚUM w Sosnowcu (1997-2002) oraz Klinice Okulistycznej ŚUM w Katowicach (2003-2011). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2010 roku. Temat pracy „Ocena grubości i objętości plamki oraz grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki w oczach z druzami głowy nerwu wzrokowego za pomocą optycznej koherentnej tomografii”. Jest współautorem licznych prac prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz publikacji z zakresu chorób plamki i siatkówki. Stale podnosi swoje kompetencje na kursach i szkoleniach polskich i zagranicznych, m.in. we Francji, Wlk. Brytanii.

 

 

Ilona

Specjalista chorób oczu dr n. med. Ewa Lange

Od 1993 roku pracowała na swoje doświadczenie w Pracowni Chirurgii Refrakcyjnej Szpitala Klinicznego Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Ponad 17 lat pracy przy stole operacyjnym. II stopień specjalizacji. Doktorat z zakresu chirurgii refrakcyjnej. Wykonane ponad 20 tys. zabiegów. Jest autorką bardzo licznych prac i prezentacji naukowych dotyczących chirurgii okulistycznej. Odbyła liczne szkolenia praktyczne, m.in. zagraniczne z zakresu doskonalenia laserowej korekcji wzroku i leczenia stożka rogówki: 2008 r. Hiszpania Alicante, 2009 r. Hiszpania Barcelona, USA San Francisco i Filadelfia;

2013 r. Irlandia Dublin, Niemcy Norymberga.

 

 

Agnieszka Lembowicz

Agnieszka Lembowicz, Kierownik Pracowni Optometrii i Terapii Widzenia OKULUS PLUS, ortoptystka/optometrystka

Absolwentka Optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Medycznego Studium Zawodowe w Krakowie Wydziału Ortoptystek oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. Przeszkolona przez specjalistów należących do amerykańskiego College of Optometrist, kieruje i rozwija innowacyjną terapię widzenia. W OKULUS PLUS pracuje od maja 2011 r. Jest odpowiedzialna za rozwój terapii widzenia i ćwiczeń usprawniających narząd wzroku u dzieci i dorosłych. Współpracuje w tym zakresie z lekarzami okulistami. Na co dzień pracuje z pacjentami, prowadzi warsztaty i szkolenia. Prelegent na krajowych i międzynarodowych konferencjach, m.in. „Integracja Sensoryczna. Wzrok a uczenie się i rozwój - wyzwanie XXI wieku. Skala problemu, diagnoza i terapia” w Dąbrowie Górniczej, XLV Zjazd Okulistów Polskich w Łodzi. Jest wolontariuszką w akcjach organizowanych przez nas akcjach - „Szkoła Zdrowego Widzenia” oraz „Okuliści dla Afryki”, w trakcie których przebadano wzrok dzieci w polskich i afrykańskich szkołach.


aneta kawczak Aneta Kawczak

Licencjat pielęgniarstwa. Ukończyła Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi otrzymując tytuł mgr pedagogiki ze specjalnością promocji zdrowia. W zawodzie pracuje od 16 lat. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego. W Klinice OKULUS pracuje od 2003 roku na bloku operacyjnym i w Poradni Okulistycznej. Pełni funkcję Pielęgniarki Naczelnej. Prywatnie lubi piec pyszne ciasta.

Bernadetta Gęga Bernadetta Gęga

Licencjat pielęgniarstwa. Ukończyła Liceum Medyczne w Żywcu, a w 2009 uzyskała licencjat na Wydziale Pielęgniarstwa Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu. Wiele lat pracowała w Poradni Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Żywcu. Ukończyła kurs instrumentariuszki. W Klinice OKULUS pracuje od października 2006 r. w Poradni i na bloku operacyjnym. Prywatnie lubi jazdę na nartach i rodzinne wyjazdy na pikniki lotnicze.

Barbara Drzymalska Barbara Drzymalska - Dział Obsługi Pacjenta.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. Absolwentka Wydziału Zarządzania Jakością Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. W Poradni OKULUS PLUS pracuje od 2006 r. Prywatnie w wolnych chwilach lubi czytać książki i jeździć z bliskimi na rowerze.

Lucyna Hola Lucyna Hola - Dział Obsługi Pacjenta.

Ukończyła Włókienniczą Szkołę w Bielsku Białej. Bardzo interesuje ją praca z ludźmi. Lubi rodzinne wycieczki w góry, oraz jazdę na rowerze.

Bożena Duraj - Dział Obsługi Pacjenta

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Żywcu oraz kurs Rejestratorki Medycznej.

W OKULUS PLUS pracuje od stycznia 2010 r. Interesuje się modą i projektowaniem odzieży. W zimie lubi jazdę na nartach, latem uwielbia morze. Chętnie poznaje nowych ludzi.

 

Dorota

p.o. Kierownik Poradni Kliniki OKULUS Dorota Wiatr

Licencjat pielęgniarstwa. Absolwentka Liceum Medycznego we Wrocławiu, licencjat pielęgniarstwa ukończyła w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu, tytuł mgr otrzymała w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach na kierunku: "Zarządzanie w ochronie zdrowia". Absolwentka studiów podyplomowych "Prawo w ochronie zdrowia", a obecnie słuchaczka studiów podyplomowych  "E-zdrowie" na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czas wolny poświęca na jazdę na nartach, wycieczki po górach, czytanie ciekawych książek i słuchanie muzyki klasycznej.

Barbara Barbara Omasta

Licencjat pielęgniarstwa zdobyła na Wydziale Pielęgniarstwa w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu. W 2013 roku ukończyła kurs pielęgniarstwa rodzinnego. W OKULUS PLUS pracuje od stycznia 2011 r. Wolny czas spędza aktywnie.

Barbara Maria Mrzygłód

Licencjat Pielęgniarstwa uzyskała w 2013r. na Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej. Od zakończenia studiów pracowała w Domu Opieki oraz jako pielęgniarka neurologiczna w Szpitalu Wojewódzkim. Jest Pełnomocnikiem do Spraw Systemu Zarządzania Jakością. Aktualnie studentka kierunku Technik Ortoptystka, która w OKULUS PLUS obok prac pielęgniarskich intensywnie podnosi swoje kompetencje pod kierunkiem Agnieszki Lembowicz w zakresie terapii widzenia. Lubi śpiewać i grać na gitarze. W wolnych chwilach lubi przeczytać ciekawą książkę lub obejrzeć dobry film.

Julia Bereza

Licencjat pielęgniarstwa otrzymała w 2012 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Medycznym. Tytuł magistra Pielęgniarstwa uzyskała w 2015 roku na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Jeszcze w trakcie nauki zdobywała doświadczenia zawodowe m.in. jako pielęgniarka w żłobku, które teraz doskonale procentuje w pracy z małymi pacjentami OKULUS PLUS. Wolny czas spędza aktywnie z rodziną i przyjaciółmi.

 

Martyna Sulska

Magister optometrii. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Biofizyka, specjalność Optyka Okularowa oraz studiów II stopnia na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Praktyki zawodowe z optyki okularowej odbywała w niemieckim oddziale japońskiej firmy Hoya, jednej z wiodących marek produkujących soczewki okularowe, natomiast praktyki zawodowe z optometrii odbywała w Centrum Optyki i Optometrii Fundacji UAM w Poznaniu, gdzie zdobyła wiedzę praktyczną z zakresu terapii widzenia. Absolwentka kursu z zakresu terapii widzenia, który prowadził prawdziwy autorytet w dziedzinie zaburzeń widzenia obuocznego - utytuowany amerykański profesor Willis Clem Maples, O.D. ,M.S., FAAO, FACBO, FCOVD Doktor Optometrii, profesor Oklahoma College of Optometry na Northeastern State University College of Optometry.Członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki. Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z terapią widzenia. W życiu prywatnym uwielbia poznawać świat poprzez liczne podróże, a także brać udział w koncertach.

 

Monika Zielińska

Absolwentka Optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Absolwentka Policealnej Szkoły kierunku Optyka. W zawodzie pracuje od 6 lat. Pasjonatka podróży i sportów ekstremalnych.

Sylwia Jarzmik

W 2000 r uzyskała tytuł technik optyk o specjalności optyka okularowa i od tego czasu pracuje w zawodzie. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie sprzedaży okularów, jak i szlifowania szkieł okularowych. Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing.

W 2014 r otrzymała certyfikat uczestnictwa Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki w dwudniowej konferencji „ Kontaktologia – innowacyjne rozwiązania”. Od 2014 roku studentka studiów II stopnia Politechniki Częstochowskiej na wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów o specjalności Optometria. W OKULUS PLUS pracuje od września 2013 roku. Prywatnie interesuje się architekturą gotyckich i renesansowych zamków.

 

Grzegorz Grzegorz Mazurek

Ukończył szkołę optyczną w Katowicach, otrzymując tytuł Technik Optyk. Posiada wieloletnie doświadczenie w montażu, oraz doborze soczewek okularowych. W OKULUS PLUS pracuje od maja 2011 r. Prywatnie interesuje się sportem, lubi rodzinne wyjazdy na narty.

 

dr Lange

W szkole pogłębia się wada

W Polsce jest trzy razy więcej krótkowidzów, niż jeszcze kilkanaście lat...

Czytaj dalej
Copyright ® 2014 okulus.pl | Strony medyczne Roogmedia

Nasza strona używa plików cookies w celu zbierania anonimowych statystyk. Aby dowiedzieć się więcej prosimy zapoznać się z Naszą polityką prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.