OKULUS Klinika okulistyczna okulista Katowice Kraków Bielsko-Biała zaćma jaskra poradnia Śląsk

SZUKAJ
A+ R A-

Personel

Prezes Zarządu Kliniki OKULUS Specjalista chorób oczu dr n. med. Iwona Filipecka

Jest absolwentką Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Jako lekarz i chirurg przez kilkanaście lat praktyczne doświadczenie zdobywała w Klinice Okulistyki w Katowicach.
Od lat uczestniczy w wielu szkoleniach zawodowych w ośrodkach zagranicznych, które poświęcone są najnowocześniejszym technikom operacyjnym i diagnostycznym z wykorzystaniem najlepszego sprzętu medycznego.

Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, Amerykańskiej Akademii Okulistyki oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgii Refrakcyjnej. Jako pierwsza w Polsce dr Filipecka wszczepiła soczewkę MPlus add.+1,5. Po zabiegu usunięcia zaćmy z wszczepem tych soczewek pacjent widzi dobrze bez okularów na wszystkie odległości. Z podobnym sukcesem wykonała nietypowy zabieg usunięcia zaćmy po korekcji laserowej oczu.

Dr Filipecka jest pomysłodawcą licznych kampanii społecznych, w tym m.in. „Szkoły Zdrowego Widzenia” oraz akcji „Okuliści dla Afryki”.

Janusz Damek

Kierownik Poradni Kliniki OKULUS Specjalista chorób oczu lek. med. Janusz Damek

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Staż podyplomowy oraz staż specjalizacyjny odbywał w szpitalach w Bielsku-Białej oraz w Klinice Okulistycznej w Bytomiu. Uzyskał tytuł specjalisty chorób oczu w 1997 roku.

Barbara Grzyb Specjalista chorób oczu dr n. med. Agnieszka Nowak

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Umiejętności z zakresu okulistyki zdobywała w Klinice Okulistyki ŚUM w Sosnowcu. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2008 roku. Temat pracy "ET-1 i jej receptory w retinopatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą typu II"
Od 2013 roku dr Agnieszka Nowak pełni funkcję Kierownika Medycznego Specjalistycznej Poradni Okulistycznej OKULUS PLUS w Jaworznie.

Bogna Kapusta Specjalista chorób oczu lek. med. Bogna Kapustka

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wiedzę i umiejętności zdobywała odbywając staże w Szpitalu Wojewódzkim w Bielsku-Białej i Tarnowie, w Krakowskim Szpitalu Okulistycznym w Krakowie-Witkowicach, w Klinice Okulistyki w Sosnowcu i Katowicach.

Barbara Grzyb Specjalista chorób oczu lek. med. Barbara Grzyb-Czerwińska

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Umiejętności w zakresie okulistyki i chirurgii okulistycznej zdobywała w Oddziale Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Tychach gdzie pełni funkcję zastępcy ordynatora. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Specjalista chorób oczu lek. med. Agnieszka Grądek-Motyl

Studia na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach ukończyła w 2004 roku. Staż specjalizacyjny odbywała w Szpitalu Wojewódzkim w Tychach, natomiast w trakcie staży specjalizacyjnych klinicznych zdobywała doświadczenie zawodowe w Szpitali św. Barbary w Sosnowcu oraz Szpitalu Klinicznym nr 5 w Katowicach. W 2012 roku ukończyła specjalizację I stopnia w zakresie okulistyki. Jest członkiem Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach oraz Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

 

Specjalista chorób oczu dr n. med. Urszula Gajdzik-Gajdecka

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (1995). Umiejętności z zakresu okulistyki zdobywała w Klinice Okulistyki ŚUM w Sosnowcu (1997-2002) oraz Klinice Okulistycznej ŚUM w Katowicach (2003-2011). Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2010 roku. Temat pracy „Ocena grubości i objętości plamki oraz grubości warstwy włókien nerwowych siatkówki w oczach z druzami głowy nerwu wzrokowego za pomocą optycznej koherentnej tomografii”. Jest współautorem licznych prac prezentowanych na zjazdach krajowych i zagranicznych oraz publikacji z zakresu chorób plamki i siatkówki.

 

 

Agnieszka Lembowicz

Kierownik Pracowni Optometrii i Terapii Widzenia Kliniki OKULUS, ortoptystka/optometrystka Agnieszka Lembowicz

Absolwentka Optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, Medycznego Studium Zawodowe w Krakowie Wydziału Ortoptystek oraz Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim. W Klinice OKULUS pracuje od maja 2011 r. Przeszkolona przez specjalistów należących do amerykańskiego College of Optometrist kieruje i rozwija innowacyjną terapię widzenia.  Prywatnie największą jej pasją jest odkrywanie świata poprzez poznawanie miejsc i ludzi, szacunek dla przyrody oraz świadomość historii. "Świat jest wielką księgą. Kto nie podróżuje, czyta tylko jedną jej stronę." św. Augustyn.

aneta kawczak Aneta Kawczak

Licencjat pielęgniarstwa. Ukończyła Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi otrzymując tytuł mgr pedagogiki ze specjalnością promocji zdrowia. W zawodzie pracuje od 16 lat. Ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego. W Klinice OKULUS pracuje od 2003 roku na bloku operacyjnym i w Poradni Okulistycznej. Pełni funkcję Pielęgniarki Naczelnej. Prywatnie lubi piec pyszne ciasta.

Bernadetta Gęga Bernadetta Gęga

Licencjat pielęgniarstwa. Ukończyła Liceum Medyczne w Żywcu, a w 2009 uzyskała licencjat na Wydziale Pielęgniarstwa Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu. Wiele lat pracowała w Poradni Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Żywcu. Ukończyła kurs instrumentariuszki. W Klinice OKULUS pracuje od października 2006 r. w Poradni i na bloku operacyjnym. Prywatnie lubi jazdę na nartach i rodzinne wyjazdy na pikniki lotnicze.

Barbara Drzymalska Barbara Drzymalska - Dział Obsługi Pacjenta.

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. Obecnie jest studentką Wydziału Zarządzania Jakością Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej. W Klinice OKULUS pracuje od 2006 r w Poradni. Prywatnie w wolnych chwilach lubi czytać książki i jeździć z bliskimi na rowerze.

Lucyna Hola Lucyna Hola - Dział Obsługi Pacjenta.

Ukończyła Włókienniczą Szkołę w Bielsku Białej. Bardzo interesuje ją praca z ludźmi. Lubi rodzinne wycieczki w góry, oraz jazdę na rowerze.

Bożena Duraj - Dział Obsługi Pacjenta

Ukończyła Liceum Ogólnokształcące w Żywcu oraz kurs Rejestratorki Medycznej.
W Klinice OKULUS pracuje od stycznia 2010 r. Interesuje się modą i projektowaniem odzieży. W zimie lubi jazdę na nartach, latem uwielbia morze.Chętnie poznaje nowych ludzi.

 

Ilona

Ilona Balcarek

Magister pielęgniarstwa. Ukończyła wydział Pielęgniarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie otrzymując tytuł magistra pielęgniarstwa. W Klinice OKULUS pracuje od 2009 r. Dodatkowo pełni funkcję Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością w Klinice OKULUS. W wolnych chwilach lubi eksperymentować w kuchni oraz obejrzeć dobry kabaret.

Dorota

p.o. Kierownik Poradni Kliniki OKULUS Dorota Wiatr

Licencjat pielęgniarstwa. Absolwentka Liceum Medycznego we Wrocławiu, licencjat pielęgniarstwa ukończyła w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu, tytuł mgr otrzymała w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach na kierunku: "Zarządzanie w ochronie zdrowia". Absolwentka studiów podyplomowych "Prawo w ochronie zdrowia", a obecnie słuchaczka studiów podyplomowych  "E-zdrowie" na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Czas wolny poświęca na jazdę na nartach, wycieczki po górach, czytanie ciekawych książek i słuchanie muzyki klasycznej.

Barbara Barbara Omasta

Licencjat pielęgniarstwa zdobyła na Wydziale Pielęgniarstwa w Beskidzkiej Wyższej Szkole Umiejętności w Żywcu. W 2013 roku ukończyła kurs pielęgniarstwa rodzinnego. W Klinice OKULUS pracuje od stycznia 2011 r. Wolny czas spędza aktywnie.

Barbara Maria Mrzygłód

Licencjat Pielęgniarstwa uzyskała w 2013r. na Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku – Białej. Od zakończenia studiów pracowała w Domu Opieki oraz jako pielęgniarka neurologiczna w Szpitalu Wojewódzkim. W Klinice OKULUS pracuje od marca 2014 r. Jest zastępcą Pełnomocnika do Spraw Systemu Zarządzania Jakością. Lubi śpiewać i grać na gitarze. W wolnych chwilach lubi przeczytać ciekawą książkę lub obejrzeć dobry film.

Julia Bereza

Licencjat pielęgniarstwa otrzymała w 2012 roku na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Medycznym, obecnie studentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku pielęgniarstwo studia magisterskie. W wolnym czasie spędza czas aktywnie z rodzina i przyjaciółmi.

 

Martyna Sulska

Magister optometrii. Absolwentka studiów I stopnia na kierunku Biofizyka, specjalność Optyka Okularowa oraz studiów II stopnia na kierunku Optometria na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szczególnie interesują ją zagadnienia związane z terapią widzenia. W życiu prywatnym uwielbia poznawać świat poprzez liczne podróże, a także brać udział w koncertach.

Monika Zielińska

Absolwentka Optometrii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Absolwentka Policealnej Szkoły kierunku Optyka. W zawodzie pracuje od 6 lat. Pasjonatka podróży i sportów ekstremalnych.

Sylwia Jarzmik - technik optyk specjalność optyka okularowa

Tytuł magistra uzyskała w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach na kierunku Zarządzanie i Marketing. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie optyki zarówno w doborze, jak i montażu okularów. W Klinice OKULUS pracuje od września 2013 roku. Prywatnie interesuje się architekturą gotyckich i renesansowych zamków.

 

Grzegorz Grzegorz Mazurek - optyk

Ukończył szkołę optyczną w Katowicach, otrzymując tytuł Technik Optyk. Posiada wieloletnie doświadczenie w montażu, oraz doborze soczewek okularowych. W Klinice OKULUS pracuje od maja 2011 r. Prywatnie interesuje się sportem, lubi rodzinne wyjazdy na narty.

Na czym polega leczenie jaskry?

Celem leczenia jaskry jest utrzymanie funkcji widzenia na możliwie najlepszym poziomie...

Czytaj dalej
Copyright ® 2014 okulus.pl | Strony medyczne Roogmedia

Nasza strona używa plików cookies w celu zbierania anonimowych statystyk. Aby dowiedzieć się więcej prosimy zapoznać się z Naszą polityką prywatności.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.